Twoja agencja ubezpieczeniowa- Zawsze najtańsze ubezpieczenia

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Dom czy mieszkanie niejednokrotnie stanowi dorobek Naszego życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie byłyby następstwa jego utraty?

Właściwe ubezpieczenie może zrekompensować straty poniesione w wynik uderzenia piorunu, pożaru, deszczów nawalnych, powodzi, gradobicia czy innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczeniem objąć możemy: dom będący jeszcze w trakcie budowy, ale także garaż, ogrodzenie, domek letniskowy czy nawet obiekt małej architektury (np.wiatę garażową, altanę, grill, przydomowe oczyszczalnie ścieków czy huśtawkę).

Dom i mieszkanie wraz ze stałymi elementami, możemy ubezpieczyć: 
– na ryzykach nazwanych lub 
– w wariancie All Risk (jest to wariant o dużo szerszym zakresie, zapewniający kompleksową ochronę).

* STAŁE ELEMENTY- najprościej ujmując, są to elementy na stałe połączone z mieszkaniem (np. okna, drzwi, zabudowa kuchenna, etc)
* RUCHOMOŚCI DOMOWE- są to elementy będące na wyposażeniu mieszkania,jednocześnie nie będące z Nim na stałe połączone (np.  RTV/AGD, zbiory kolekcjonerskiej, etc)

Dodatkowo, do polisy mieszkaniowej wybrane TU mogą oferować pakiet Assistance, będący programem usług pomocowych takich fachowców jak: elektryk,hydraulik, szklarz, ślusarz, itp.
Na ogół dojazd i usługa fachowca jest bezpłatna, a jedynym kosztem będą materiały użyte do naprawy.


OC w życiu prywatnym

Jest ubezpieczeniem obejmującym swoją ochrona szkody wyrządzone osobom trzecim i ich rzeczą. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nie tylko przez wszystkich mieszkańców danej nieruchomości (niezależnie od zameldowania), ale także szkody wyrządzone przez pomoc domową, opiekunkę do dzieci czy nawet przez psy. 
Dodatkowo, ubezpieczenie działa także poza miejscem zamieszkania.

Przykładem sytuacji w których ubezpieczenie zapewni Nam ochronę jest: 
– zalanie sąsiadów
– przeniesienie się ognia
– zarysowanie koszykiem sklepowym auta przed marketem
– zniszczenie cudzego mienia
– pogryzienie przez psa
– itp.

Ubezpieczenie tego typu jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń.
Mając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym możemy mieć pewność, że ochroni ono Nas przed kosztami związanymi z pokryciem strat które sami możemy nieświadomie wyrządzić.