Twoja agencja ubezpieczeniowa- Zawsze najtańsze ubezpieczenia

Ubezpieczenia Firmowe

Ubezpieczenie firmy, pozwala na elastyczne i kompleksowe dostosowanie zakresu ubezpieczeń do wymagań przedsiębiorcy ponieważ jedna polisa możne obejmować ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, Assistance, OC działalności czy ochronę prawną.  

Budynki i lokale ubezpieczyć możemy od:
– pożaru
– uderzenia pioruna
– eksplozji, implozji
– kradzieży z włamaniem, rabunku wandalizmu
– dymu, sadzy
– uderzenia pojazdu mechanicznego
– katastrofy budowlanej
– silnego wiatru, gradu, żywiołów ( w tym powodzi ) , zalania
– upadku drzew i budowli
– fali dźwiękowej

Dzięki doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy przygotujemy ofertę z uwzględnieniem specyfiki branży Twojego przedsiębiorstwa i podpowiemy na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając firmę.